Najbliższe zakupy: Tura 24 marca
    Fanpage na Facebooku

Kooperatywa Spożywcza w Łodzi działa od 2010 roku. Za nami ponad 150 udanych tur zakupów. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o zasadach i celach działania naszego kolektywu.

KOOPERATYWA W ŁODZI

Jednoczymy osoby z różnych organizacji społecznych, politycznych oraz osoby dotychczas niezaangażowane w żadne inicjatywy. Nasza spółdzielnia jest nieformalna, niehierarchiczna, niedochodowa i niezależna. Konto w naszym systemie zamówień utworzyły już setki ludzi. Nie mamy żadnych ograniczeń, do naszej spółdzielni należą zarówno licealiści jak i emeryci.

O CO CHODZI?

Najkrócej rzecz ujmując chodzi o stałą współpracę w kupowaniu warzyw i owoców. Kooperatywa zrzesza osoby, którym zależy na wcielaniu w życie idei spółdzielczości. Dzięki wspólnemu wysiłkowi co tydzień realizujemy hurtowe zakupy. Pozwala nam to nabywać produkty znacznie taniej, zazwyczaj bezpośrednio od producentów. W przeciwieństwie do jedzenia z marketu, mamy kontrolę nad jakością i świeżością produktów, które kupujemy, unikając przy tym marż pośredników.

EKO!

Staramy się rozwijać bezpośrednią współpracę z gospodarstwami ekologicznymi. Dzięki temu mamy dostęp do doskonałej jakości warzyw i owoców ekologicznych w bardzo atrakcyjnych cenach. Oprócz tego staramy się stale poszerzać gamę dostępnych w naszym systemie produktów. Można się u nas zaopatrzyć także m.in. w chleb na zakwasie, wiejskie jajka, miód, czy sery z koziego mleka :)

KOOPERATYWA TO NIC NOWEGO

Podobna do naszej forma organizacji konsumentów była powszechna w przedwojennej Polsce i wciąż jest popularna w Europie zachodniej oraz Ameryce Północnej. Staramy się czerpać inspirację i nawiązywać do wspaniałej tradycji przedwojennej spółdzielczości. Jesteśmy częścią odradzającego się polskiego ruchu, podobne Kooperatywy powstają jak grzyby po deszczu w kolejnych miastach. Staramy się ze sobą współpracować. Odbyły się już cztery Otwarte Zjazdy Kooperatyw Spożywczych: w Warszawie (2012), Łodzi (2013) oraz Krakowie (2014) i ponownie w Warszawie (2015).

UPOLITYCZNIAMY POMIDORY

Nasza działalność sprowadza się nie tylko do zakupów, to także integrowanie zaangażowanych w nią osób, wzajemna pomoc i tworzenie trwałych więzi społecznych. Docelowo staramy się zbliżać do idei Sprawiedliwego Handlu (w szczególności uczciwego opłacania producentów, zakazu pracy dzieci, jawności informacji o pochodzeniu produktów). Mamy nadzieję, że nasza działalność może stać się przykładem budowania alternatywy dla kapitalistycznego systemu gospodarczego opartego na konkurencji i wyzysku, zamiast współpracy.

OSZCZĘDNOŚCI TO NIE WSZYSTKO

Część pieniędzy zaoszczędzonych dzięki niższym cenom (dokładnie 10% wartości zakupów) przeznaczamy do wspólnej kasy, na "Fundusz Gromadzki". środki zgromadzone w Funduszu mają służyć realizacji celów socjalnych oraz wspieraniu działań na rzecz sprawiedliwości społecznej. Przykładowo pomagamy członkom i członkiniom Kooperatywy, którzy/które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W miarę możliwości wspieramy również inne inicjatywy, akcje i organizacje, np. strajkującą załogę z OZZ Inicjatywa Pracownicza, która bezprawnie została zwolniona z zakładu Chung Hong pod Wrocławiem.

INNY ŚWIAT JEST MOŻLIWY

Kooperatywa ma charakter nieformalny i niehierarchiczny. Wszystkie decyzje są podejmowane demokratycznie i szczycimy się tym, że nie potrzebujemy żadnych przewodniczących. Można powiedzieć, że każdy/każda członek/członkini Kooperatywy jest jej dyrektorem/dyrektorką :) Uczymy się wspólnie działać i organizować na rzecz naszych celów. Jesteśmy dowodem na to, że można stworzyć sprawnie funkcjonującą spółdzielnię, działającą na swoich własnych zasadach.

KOOPERATYWA TO NIE SKLEP!

Jak mówi nasza Konstytucja: "Kooperatywa jest własnością wspólną, w równym stopniu należy ona do wszystkich członkiń i członków. Co za tym idzie, prawa i obowiązki są równomiernie rozłożone pomiędzy wszystkich/wszystkie jej członków/członkinie. Funkcjonowanie Kooperatywy opiera się na dobrowolnej i nieodpłatnej pracy jej członków/członkiń oraz rotacyjności zadań". Oznacza to, że każda z osób zapisanych do naszej organizacji powinna w miarę swoich możliwości i dostępnego czasu angażować się we wspólne prace.

KONKRETY?

Nasze zakupy odbywają się w każdy czwartek. Prace związane z turą trwają przez cały dzień, wykonują je osoby które wcześniej zgłosiły się do konkretnych zadań. Od rana realizujemy zakupy na podstawie zmówień (składanych przez internetowy system), później od około godziny 15 odbywa się podział zamówień. Wieczorem odbieramy zakupy i dyskutujemy nad bieżącymi sprawami na naszym zebraniu.

ZAANGAŻUJ SIĘ!

Zapraszamy do zobaczenia jak wygląda nasza działalność w praktyce.

Jeśli jesteś gotowy/gotowa włączyć się we spólne prace i chcesz przystąpić do Kooperatywy - napisz do nas pod adres kooperatywa.spozywcza@gmail.com, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości.

O wszystkich zbliżających się wydarzeniach związanych z działalnością Kooperatywy informujemy na naszej grupie na Facebooku.